vogelkijkgebied

Zwinstreek, Zwinweide/Willem-Leopoldpolder (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Zwinstreek, Zwinweide/Willem-Leopoldpolder (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Ten zuiden en zuidoosten van Het Zwin vinden we de Willem-Leopoldpolder. Deze polder ligt deels in België en deels in Nederland en is in 1872 ingepolderd. Het gebied ten zuiden van Het Zwin, de Zwinweide, bestaat uit grasland met ondiepe geultjes. De vegetatie is voornamelijk zoutminnend vanwege de zoute kwel in het gebied. De Willem-Leopoldpolder ten zuidoosten van Het Zwin is sinds 2002, ter compensatie voor de verdieping van de Westerschelde, een ongeveer 53 hecatre groot natuurgebied, bestaand uit grasland met poelen, waterpartijen en struweel. Voorheen was het landbouwgebied. Het gebied is nog volop in ontwikkeling, maar is nu al bijzonder vanwege de aanwezige flora en fauna.

Zie verder: Zwinstreek

Ligging: Ten zuidoosten van Het Zwin, tussen Cadzand-Bad en Retranchement.

Toegang: De Zwinweide ten zuiden van Het Zwin is niet toegankelijk maar wel goed te overzien vanaf de Kanaalweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement of vanaf het fietspad onderaan de Internationale Dijk aan de zuidzijde van Het Zwin richting Knokke, achter restaurant 'De Witte Koksmuts' aan de Kanaalweg. Gedurende de komende jaren zal dit gebied omgevormd worden tot een onderdeel van Het Zwin en door het verleggen van de Internationale Dijk wordt de Zwinweide een onderdeel van het buitendijkse schorregebied. De Willem-Leopoldpolder ten zuidoosten van het Zwin is in het zuidelijke deel deels toegankelijk door middel van een aangegeven wandelroute. Vanaf het langs het kanaal gelegen fietspad of vanaf de aangrenzende dijk ten oosten van het gebied heeft men een goed uitzicht over het gehele gebied.

Kenmerkende soorten: Het gebied wordt voornamelijk bevolkt door eenden en weidevogels. Zomers kunt u uitgebreid genieten van roepende Fazanten en Patrijzen. Tijdens de wintermaanden, als er veel water in het gebied staat, verblijven er verschillende eenden- en ganzensoorten. De afgelopen winters is het gebied een pleisterplaats geworden van meerdere Ruigpootbuizerds en andere roofvogels.

Tekst: Reggy van Poecke

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 13-01-2012

gratis website tellers