vogelkijkgebied

Zwinstreek, Oudelandse Polder (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Zwinstreek, Oudelandse Polder (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Ten noordoosten van Het Zwin vinden we de Oudelandse Polder (7 hectare), een graslandgebied met laaggelegen poelen en veedrinkputten. Het gebied is bijzonder vanwege de aanwezigheid van zoutminnende planten en absoluut zoutmijdende plantensoorten. De contrasten in het gebied, zout-zoet en klei-zand, geven dit gebied zijn grote variatie.

Zie verder: Zwinstreek

Ligging: Vanaf bezoekerscentrum Het Zwin bij Cadzand-Bad loopt men in westelijke richting de Oudelandse Polder in.

Toegang: De Oudelandse Polder is het beste te overzien vanaf de Noorddijk nabij het bezoekerscentrum of vanaf de duinen ten westen van het bezoekerscentrum.

Kenmerkende soorten: Het gebied wordt bij voorkeur bezocht door de typische weidevogels zoals Kievit, Kluut en Tureluur. ‘s Winters kan men er verschillende soorten ganzen en eenden aantreffen.

Tekst: Reggy van Poecke

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers