vogelkijkgebied

Zwinstreek, Kievittepolder (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Zwinstreek, Kievittepolder (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Ten noordoosten van Het Zwin vinden we de Kievittepolder (6 hectare) en de Oudelandse Polder. De Kievittepolder is ontstaan doordat op een onder water staand deel van de Oudelandse Polder zich schor ontwikkeld heeft en een duinregel opstoof. Het duingebied is begroeid met struweel van onder andere Duindoorn en Vlier. Een deel van deze duinen grenst aan enkele percelen vochtig bloemrijk grasland.

Zie verder: Zwinstreek

Ligging: Ten westen van Cadzand-Bad, aan de noordzijde van de Noorddijk.

Toegang: In de Kievittepolder loopt aan de voet van de duinen (aan de binnenzijde) een voetpad dat zich door het struweel slingert.

Kenmerkende soorten: In het struweel van de duinen zijn 's zomers de typische zangers aan te treffen waaronder Grasmus, Nachtegaal, Fitis en Braamsluiper. De afgelopen jaren zijn er ook diverse zingende Cetti's Zangers waargenomen.

Tekst: Reggy van Poecke

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 13-01-2012

gratis website tellers