vogelkijkgebied

Zwarte Polder, Verdronken Zwarte Polder (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Zwarte Polder, Verdronken Zwarte Polder (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Een sluftergebied van circa 45 hectare groot als een restant van de in 1623 ingedijkte Zwarte Polder, ontstaan na een dijkdoorbraak in 1802. Zijn naam dankt het gebied aan de afdamming van een vroegere geul, genaamd het Zwarte Gat. Doordat de polder nooit meer geheel terug ingedijkt is, heeft het gebied zich de afgelopen twee eeuwen kunnen ontwikkelen tot een bijzonder gebied. Achter en op de resten van de oude, inmiddels overstoven zeedijk, heeft zich een mooie duinenrij gevormd en op de plaats van de vroegere dijkdoorbraak ligt nu een getijdegeul, waardoor het zeewater naar binnen kan stromen. Het in- en uitstromend zeewater heeft in de voormalige akkers geulen gevormd en hierin klei en slib af gezet. Mede door het vrij spel van de zee heeft het gebied de neiging te verzanden, daarom is in 2005 de hoofdgeul opnieuw verdiept. Het vrijgekomen zand is hierbij gebruikt bij het inrichten van de aangrenzende Herdijkte Zwarte Polder.

Zie verder: Zwarte Polder

Ligging: Ten noorden van Nieuwvliet-Bad aan de Noordzee.

Tekst: Reggy van Poecke

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers