vogelkijkgebied

Zuidkust van Schouwen (Schouwen Duiveland)

Foto Zuidkust van Schouwen (Schouwen Duiveland)

Beschrijving: De Zuidkust van Schouwen is een unieke vogelboulevard van internationale allure. Het natuurontwikkelingsgebied, wat deel uitmaakt van het plan Tureluur rond de Oosterschelde, is ingericht als brakwatergebied met een groot oppervlakte aan ondiep water met enkele diepere kreken met 's zomers droogvallende broedeilanden. Dit alles omringd door zilte graslanden. Cultuurhistorie als inlagen en karrevelden zijn bewaard en waar mogelijk versterkt. De (nieuwe) natuur aan de Zuidkust behelst zo'n 1200 hectare nagenoeg aaneengesloten. Het eindbeheer van het gebied is in handen van Staatsbosbeheer (circa 500 hectare) en Vereniging Natuurmonumenten (ongeveer 700 hectare) waarvan een deel richting Zierikzee komende jaren nog wordt ingericht. Het gebied is ingericht op kust(broed)vogels en overtijende steltlopers. 's Winters is het een belangrijk opvanggebied voor ganzen. Door het zoute karakter van het gebied (kwel) wat op plaatsen wordt versterkt middels kwelbuizen, komt een zoute vegetatie tot ontwikkeling. Van april t/m oktober worden de gebieden extensief begraast met runderen en schapen. Verschillende delen hebben een eigen waterhuishouding waarmee kan worden gestuurd; zomers een laag peil voor kustbroedvogels, 's winters een hoog waterpeil voor eenden en ganzen.

Ligging: Binnendijks aan de gehele zuidrand van Schouwen-Duiveland tussen de stormvloedkering en de Zeelandbrug. Langs en door het gebied loopt de N59 van Zierikzee tot aan Burgh Haamstede. Stoppen langs deze weg is lastig. Er zijn verschillende zijwegen en wegen die rond of door het gebied lopen, zoals de Delingsdijk en de Inlaagweg, waar makkelijker kan worden stilgestaan.

Toegang: Het gebied is vanaf zijwegen te overzien. Er loopt een fietspad/wandelpad door de Prunje zuid langs het uitkijkpunt het Baken en over de Inlaagdijk langs de Flauwers- en Weeversinlaag (vogelboulevard). En eveneens een fietspad oostelijk van het Pikgat. Er is een uitkijkpunt nabij de Schelphoek en er wordt gewerkt aan uitbreiding van de vogelkijkfaciliteiten waaronder vogelkijkhutten/schermen. Daarnaast wordt met de toegankelijkheid rekening gehouden bij de verdere inrichtingsplannen rond Zierikzee. Vanaf de Plompe Toren is de Koudekerkse inlaag te overzien. Na een vermoeide vogelkijkdag kan in café/restaurant de Heerenkeet op de Oosterscheldedijk worden uitgerust en een hapje of drankje worden genuttigd. Verder zijn er verschillende overnachtingsmogelijkheden rond het gebied aanwezig, die een langer verblijf in dit prachtig gebied mogelijk maken.

Deelgebieden: Cauwers InlaagFlaauwers- en Wevers InlagenKoudekerkse InlaagPrunjeSchelphoek buitendijksSuzanne en Stoffel Kisters InlaagWestenschouwense InlagenZuidhoek Inlagen

Tekst: Han Sluiter (namens Staatsbosbeheer) en AndrĂ© Hannewijk (namens Vereniging Natuurmonumenten)

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 10-05-2012

gratis website tellers