vogelkijkgebied

Zeepeduinen (Schouwen Duiveland)

Kaart

Beschrijving: Het Zeepe is een binnenduingebied van zo’n 300 hectare. Het wordt beheerd door Natuurmonumenten. In de tijd voorafgaand aan de 20e eeuw waren delen van het gebied in gebruik als weide en er bevonden zich ook kleine duinakkertjes. Vóór die tijd moet ook dit duin enorm gestoven hebben. Uit die tijd stammen de hoogste toppen welke vooral aan de zuid- en oostrand van het gebied liggen. Ook zijn er verschillende valleien uitgeblazen, deze liggen in het noordelijke deel. Bij hogere grondwaterstanden blijft hier zelfs ’s zomers water in achter. In het zuidelijke deel liggen twee uitgegraven waterpartijen, waarvan één bij vorst als openbare ijsbaan dienst doet. Een groot deel van het Zeepe is begroeid met helm, duinriet en duindoornstruweel. Deze verruiging is vooral opgetreden na de ineenstorting van de konijnenstand. Sinds 1981 laat Natuurmonumenten het gebied begrazen met een kudde van ongeveer 100 Shetlandpony’s. De verruiging is hierdoor grotendeels tot staan gebracht. Op enkele plaatsen is nog sprake van verstuiving. In het zuidelijke deel bevindt zich een kleine oppervlakte met bos.

Ligging: Het Zeepeduinencomplex ligt op de Kop van Schouwen. In het zuidoosten vormt het dorp Burgh de grens en in het westen is dat de Boswachterij Westerschouwen. Vliegveld Haamstede is de begrenzing in het noorden. De meest eenvoudige toegang vindt u via Haamstede. U bereikt deze door komend vanaf de N57 (beide richtingen) de aanwijzing Nieuw Haamstede te volgen. Zodra u de verkeerslichten in het centrum van Haamstede gepasseerd bent, bevindt u zich op de Kloosterweg richting Nieuw Haamstede. Ongeveer 150 meter na deze verkeerslichten slaat u linksaf de Nieuwe weg in. Deze rijdt u uit tot op de T-kruising, daar staat een bankje. Hier kunt u parkeren in de berm (toegestaan). Loop nu linksaf de Moolweg in (verboden voor auto’s). Na ongeveer 200 meter kunt u rechtsaf het wandelpad nemen door het Zeepegebied.

Toegang: Het gebied is door een beperkte padenstructuur ontsloten. Eén van deze paden sluit aan op de paden van de Boswachterij Westerschouwen. Vrij centraal in het Zeepeduinengebied, aan de rand van een gegraven waterpartij, is een vogelkijkscherm bereikbaar.

Kenmerkende soorten: Het gebied is vooral interessant voor broedvogels. Het gaat dan om de bekende duinsoorten als Fitis, Nachtegaal, Heggenmus, Grasmus, Braamsluiper en Buizerd. Maar ook Boompieper, Boomleeuwerik, Groene Specht en Roodbortsttapuit zijn jaarlijks met meerdere paren aanwezig. In het beboste deel broeden Gekraagde Roodstaart, Grote Bonte Specht en Holenduif. In de waterpartijen en natte valleien broeden Grauwe Gans, Brandgans, Dodaars en Kuifeend. In de winterperiode zijn het vooral lijsterachtigen in het duin en eenden op de waterpartijen.

Tekst: Ted Sluijter

Laatste wijziging beschrijving: 21-09-2009

gratis website tellers