vogelkijkgebied

Verdronken Land van Saeftinghe (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Foto Verdronken Land van Saeftinghe (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Het Verdronken land van Saeftinghe is met een oppervlakte van 3000 hectare het grootste brakwaterschor van Europa. Door de afgelegen ligging en de ontoegankelijkheid, is het gebied nog niet zo populair bij vogelaars. Om vogels te zien in Saeftinghe hoef je echter helemaal niet het gebied in te gaan. De beste observatieplaatsen liggen gewoon langs de dijk. Houd wel rekening met het getij, want bij hoogwater moeten alle vogels uit de geulen en komen ze dichter naar de dijk. Een telescoop is bij het observeren vanaf de dijk een handig hulpmiddel.

Ligging: Saeftinghe is gelegen in het meest oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het gebied is te bereiken door de weg die onderlangs de zeedijk loopt te volgen. Vanaf deze weg zijn de kijkpunten zeer goed te bereiken.

Toegang: Het gebied is alleen toegankelijk voor geleide excursies georganiseerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap. Tijdens de excursies ligt de nadruk niet op vogels. De beste locaties om vogels te kijken worden beschreven onder de verschillende deelgebieden. Er is een kijkhut aanwezig.

Kenmerkende soorten: Elk seizoen heeft zijn typische soorten, zo zijn in het voorjaar de laatste ganzen nog maar net verdwenen of de eerste broedvogels komen al weer terug. Honderden Tureluurs en andere steltlopers zoeken hun kostje bij elkaar in de slikkige geulen. Groepjes Gele Kwikstaarten volgen de schapen op de dijk. Bruine Kiekendieven zie je overal in het gebied met nestmateriaal rondslepen en op diverse locaties zitten Blauwborsten te pronken met hun mooie borst. In het riet hoor je Kleine Karekiet, Rietgors, Rietzanger, Baardmannetje en een enkele Snor. 's Avonds is er goede kans op roepende Waterrallen, soms een Kwartel en met een beetje geluk het Porseleinhoen. In deze periode worden regelmatig wat zeldzamere soorten als Steltkluut en Zomertaling gezien. Eén van de specialiteiten van Saeftinghe is de Graszanger, in 2001 werden hiervan 40 territoria vastgesteld (vooral op de hoger gelegen delen van het schor en langs de dijk). Het is de beste locatie in Nederland om deze soort waar te nemen. De beste periode om de vogels te horen en te zien is de periode mei-september. Let hierbij goed op de baltsvlucht van de mannetjes die ze vooral op dagen met weinig wind uitvoeren. Ze vliegen met een golfachtige beweging rond en bij de start van iedere golf roepen ze een duidelijk hoorbaar « zip ». De Graszanger is de enige broedvogel in Nederland die in hetzelfde jaar dat hij geboren is zelf al kan broeden. Ze zijn echter erg vorstgevoelig en na een aantal strenge winters achter elkaar kan de populatie volledig instorten. Op het eind van de zomer (augustus, september) doen de zomergasten zich tegoed aan het voedselaanbod dat Saeftinghe te bieden heeft alvorens ze de trek naar het zuiden voortzetten. In deze periode zijn Lepelaars (enige honderden), Kleine Zilverreiger (meer dan honderd) en Grote Zilverreiger, allerhande steltlopers zoals Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Oeverloper, Rosse Grutto en Kleine Strandloper aanwezig in het schor, maar ook zeldzamere soorten zoals Zwarte Ooievaar, Grauwe Franjepoot, Temmincks Strandloper, Krombekstrandloper en Poelruiter worden bijna jaarlijkse waargenomen. September begint met de aankomst van de eerste ganzen en bij de vogelaars van Saeftinghe is er een gezegde ‘wil je een Visarend zien dan moet je de tweede of derde week van september eens over de dijk kijken’. Tijdens herfststormen kunnen zeevogels incidenteel Saeftinghe bereiken. De wintermaanden zijn er om volop te genieten van de duizenden ganzen (maximaal 60.000 Grauwe Ganzen) die in en rond het gebied zitten, in sommige jaren verstoord door een overvliegende Zeearend. Van de rondjagende Slechtvalken trekken de ganzen zich weinig of niets aan, dit is wel anders voor de duizenden eenden zoals Smienten, Wintertalingen en Pijlstaarten. Fraters, Oeverpiepers en andere overwinterende zangvogels moeten dan weer op hun hoede zijn voor de steeds aanwezige Smellekens en Blauwe Kiekendieven. Ook in deze periode zijn er nog vogelsoorten te zien die elders in Nederland te boek staan als zomervogels zoals Bruine Kiekendief (50-100), Kleine Zilverreiger (10-20), Kluut (>100), Groenpootruiter (enkele), Witgatje en Zwarte Ruiter (tot 30).

Deelgebieden: "Graszanger schor"BaalhoekDe Plasjesgemaal van PaalkijkhutSieperdaschor

Tekst: Alex Wieland en Walter Van Kerkhoven

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers