vogelkijkgebied

Verdronken Land van Saeftinghe, Sieperdaschor (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Verdronken Land van Saeftinghe, Sieperdaschor (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Het Sieperdaschor, voorheen Selenapolder, is ontstaan na een dijkdoorbraak in 1990. De zomerdijk is daarna niet hersteld en bij springtij stroomt er water in het gebied, hierdoor ontstaan plassen en slikrandjes. Het stuk bij de kijkhut is interessant. Er zijn echter nog meer interessante stukken in het Sieperdaschor. Volg vanaf de kijkhut de dijk richting het oosten. Ga circa 25 meter na de Petrusstraat over de dijk en kijk heel voorzichtig over de dijk, de vogels vliegen snel weg. Er zijn dezelfde soorten te zien als bij de kijkhut genoemd. Bij het meest oostelijke deel, als de weg een bocht maakt naar de Belgische grens zijn er volop rietvogels. Tijdens het broedseizoen gaat het onder andere om Bruine Kiekendief, Waterral, Blauwborst, Rietzanger en Baardman en tijdens de trek in september is het een gekende plaats voor de Buidelmees. Nog verder naar het oosten (bij de grenspaal) een slaapplaats met Bruine- en Blauwe Kiekendieven en massale meeuwen slaaptrek.

Zie verder: Verdronken Land van Saeftinghe

Tekst: Alex Wieland en Walter Van Kerkhoven

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers