vogelkijkgebied

Verdronken Land van Saeftinghe, kijkhut (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Verdronken Land van Saeftinghe, kijkhut (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Ruim 2 kilometer ten oosten van Emmadorp kun je de dijk oprijden tot vlakbij een vogelkijkhut. Op en nabij de parkeerplaats zitten tijdens de trektijd regelmatig tapuiten, in 1997 zelfs een Woestijntapuit. Van bovenop de kijkhut heb je een prachtig uitzicht over de schorren en vooral bij hoogwater is dit een uitgelezen plek om vogels te kijken. Veel vogels trekken zich met hoogtij terug op de ietwat hoger liggende begraasde delen in de omgeving van de kijkhut. Roofvogels en af en toe een Velduil zijn te zien vanuit de hut. Ook het aan de rechterzijde gelegen Sieperdaschor is de moeite waard om goed te onderzoeken. Het is foerageergebied van Watersnip, Zwarte Ruiter, Tureluur, Witgat, Kluut, Poelruiter, Bosruiter, Steltkluut, Zomertaling, Wintertaling, Krakeend, Grote Zilverreiger en vele andere vogels. Wie veel doorzettingsvermogen heeft om op een heldere dag in de winter te wachten tot zonsondergang kan vanuit de kijkhut tientallen Blauwe- en Bruine Kiekendieven zien die hun slaapplaatsen in Saeftinghe opzoeken, dit onder begeleiding van duizenden gakkende ganzen die om dezelfde reden vanuit de omliggende polders terugkeren. Vanaf de hut is het goed roofvogels kijken, afhankelijk van het seizoen gaat het om Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Buizerd, Smelleken, Sperwer, Torenvalk, Buizerd en Boomvalk.

Zie verder: Verdronken Land van Saeftinghe

Tekst: Alex Wieland en Walter Van Kerkhoven

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers