vogelkijkgebied

Verdronken Land van Saeftinghe, "Graszanger schor" (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Beschrijving: Enkele honderden meters ten oosten van het buurtschap Paal is er aan de linkerkant van de weg de mogelijkheid de auto te parkeren en met behulp van een overstapje de mogelijkheid om over de afrastering te komen. Indien je hier een stukje over de dijk loopt, maak je goede kans (mei-september) op enkele zingende Graszangers. Ook Bruine Kiekendief, Blauwborst, Rietzanger en Rietgors behoren tot de broedvogels. Zo af en toe worden er hier gedurende de wintermaanden groepjes heen en weer vliegende Grauwe Gorzen waargenomen. De laatste jaren is het aantal waarnemingen sterk afgenomen maar misschien breken er weer betere tijden aan voor deze soort.

Zie verder: Verdronken Land van Saeftinghe

Tekst: Alex Wieland en Walter Van Kerkhoven

Laatste wijziging beschrijving: 29-05-2008

gratis website tellers