vogelkijkgebied

Verdronken Land van Saeftinghe, gemaal van Paal (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Beschrijving: Ten westen van het buurtschap Paal vinden we het pompgebouw van het gemaal van Paal. Tegenover het gemaal is er een trap de dijk op. Hier verschillende soorten steltlopers zoals Kluut, Rosse Grutto (vooral mei), Zwarte Ruiter en Oeverloper (vooral mei en juli augustus) en Zilverplevier. In de wintermaanden zie je langs de randen van de voorliggende geul duizenden Smienten en honderden Wintertalingen en Pijlstaarten. Regelmatig wordt hier in de periode augustus-december een IJsvogel gezien. Kijk vooral goed met de telescoop alle obstakels (ook de op het slik liggende turfblokken) af om er een Slechtvalk te zien zitten. In augustus/september heb je op deze locatie ook kans op een Visarend. Direct ten westen van de uitwatering is een van de territoria van de Graszangers, de zang is vanaf de dijk te horen. De weg volgend naar het oosten is net voor het buurtschap Paal ook een mooi uitzichtpunt.

Zie verder: Verdronken Land van Saeftinghe

Toegang: Vooral goed bij opkomend tij!.

Tekst: Alex Wieland en Walter Van Kerkhoven

Laatste wijziging beschrijving: 29-05-2008

gratis website tellers