vogelkijkgebied

Verdronken Land van Saeftinghe, De Plasjes (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Beschrijving: Een kilometer oostelijk van Emmadorp (de dijk volgend) en circa 20 meter na de eerste zijstraat (Vercauterenweg) is er een overstapje over het prikkeldraad. Hier heel voorzichtig over de dijk gluren want net achter de dijk liggen verschillende ondiepe plasjes die heel geschikt zijn voor foeragerende steltlopers zoals Groenpootruiter, Kluut, Wulp en eendensoorten zoals Wintertaling, Slobeend en Krakeend.

Zie verder: Verdronken Land van Saeftinghe

Tekst: Alex Wieland en Walter Van Kerkhoven

Laatste wijziging beschrijving: 29-05-2008

gratis website tellers