vogelkijkgebied

Verdronken Land van Saeftinghe, Baalhoek (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Verdronken Land van Saeftinghe, Baalhoek (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Komende vanaf het westen en de dijk volgend is er net voor het gehucht Baalhoek in de Kruispolder een parkeerplaats. Hier is een trap om over de dijk te komen. Dit is de plek om in het najaar en in de winter honderden Bonte Strandlopers samen met enkele Drieteenstrandlopers, Steenlopers en andere steltlopers te zien. Als je van hieruit over de vaargeul in de Westerschelde kijkt zie je in de verte de Plaat van Valkenisse liggen met in de zomermaanden duizenden ruiende Bergeenden en af en toe een zonnende zeehond. Op deze locatie, nabij het strekdammetje, broedt regelmatig een Strandplevier.

Zie verder: Verdronken Land van Saeftinghe

Tekst: Alex Wieland en Walter Van Kerkhoven

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers