vogelkijkgebied

Telpost Margarethapolder (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Telpost Margarethapolder (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: De telpost ligt boven op de kruin van de Westerscheldedijk. Vanaf daar is er binnendijks een prachtig uitzicht over het nieuwe natuurgebied de Margarethapolder en buitendijks over de Westerschelde. Doordat de Margarethapolder een hoogwatervluchtplaats is zie je veel bewegingen van met name weide- en kustvogels zoals onder andere meeuwen, Wulp, Scholekster, Rosse Grutto, Groenpootruiter, Oeverloper, Zilverplevier, Goudplevier, Kleine Zilverreiger en ganzen. De telpost is voorzien van geïntegreerde bankjes wat ook recreanten de gelegenheid geeft om rustend te genieten van de mooie vergezichten. Door de vorm, een houten kruis, kun je er altijd beschutting zoeken en dat is zeker geen overbodige luxe tijdens winderige dagen in de winter. Zie voor verdere details de beschrijving van het natuurgebied bij vogelkijkgebieden onder Margarethapolder.

Ligging: De telpost is gelegen aan de Margarethaweg boven op de kruin van de Westerscheldedijk tussen Terneuzen en de Griete, ter hoogte van het nieuwe natuurgebied de Margarethapolder. Doordat de telpost boven op de dijk ligt is ook heel mooi het spel van eb en vloed te volgen. Door de ligging zijn er altijd veel vogels aanwezig rond de telpost. Dit maakt het ook moeilijk om de echte trekvogels van de lokale trekvogels (foerageer- en/of slaaptrek) te onderscheiden. Door regelmatig te tellen krijgen we een steeds beter inzicht in die bewegingen. Maar lastig blijft het.

Toegang: De telpost is vrij toegankelijk. Buitendijks loopt een fietspad vlak langs de telpost, deze is niet te missen. In de buurt van de telpost is een geasfalteerde dijkovergang aanwezig van waar het ongeveer 75 meter over de kruin van de dijk is om bij de telpost te komen. Binnendijks is er onder aan de dijk ruimte om auto’s te parkeren. In 2012 zal het Waterschap nog een stenen trap naar de telpost gaan aanleggen. Indien u geïnteresseerd bent om te komen trektellen op de telpost dan bent u altijd van harte welkom. Kennis van vogels is handig maar niet noodzakelijk, alles is te leren. U kunt zich aanmelden via de auteur.

Kenmerkende soorten: Enkele leuke waarnemingen van het afgelopen jaar (2011) zijn: Velduil (1), Kraanvogel (90), Purperreiger (7), Visarend (slechts 1), Rode Wouw (3), Ruigpootbuizerd (1), Bosruiter (48), Dwergmeeuw (78), Drieteenmeeuw (6), Grote Pieper (2), Roodkeelpieper (1), Klapekster (1), Kleine Strandloper (13), 971 Veldleeuwerikken op 14-10, Fitis (1) die letterlijk even op de telpost kwam uitrusten. Tot nu toe hebben we in het korte bestaan van de telpost 193 verschillende trekkers waargenomen. Inclusief de 'ter plaatse'-soorten zijn dat er 207.

Tekst: Bert van Broekhoven

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 15-03-2012

gratis website tellers