vogelkijkgebied

Schakerloopolder (Tholen en St. Philipsland)

Kaart

Foto Schakerloopolder (Tholen en St. Philipsland)

Beschrijving: De Schakerloopolder is een van de oudste polders van Tholen. Er moet voor de dertiende eeuw al bedijking geweest zijn. De polder bleef aan de zuidkant grenzen met het buitenwater. In 1953 vindt een ruilverkaveling plaats, maar ondanks alle werkzaamheden blijft er onder aan de dijk een klein karreveld. De karrevelden die verloren gegaan zijn tijdens de aanleg van de Oesterdam werden gecompenseerd. Rond 1990 werd een nieuw karreveld gegraven. In 2005 is dit karreveld opgenomen in een groter (40 hectare) natuurgebied. Tijdens deze aanleg is het stukje veerweg bij het natuurgebied getrokken, voorheen kon je om het stukje karreveld rijden. De landbouwpercelen zijn afgegraven en ingericht als natuurgebied. Er zijn hoogteverschillen aangebracht zodat zoete- en zilte graslanden zich kunnen ontwikkelen. Het wordt beweidt met koeien, ’s winters is het aan de ganzen.

Ligging: De Schakerloopolder ligt aan de voet van de Oesterdam en is vanuit de richting eiland Tholen te bereiken door op de Oesterdam (N659) direct voor de Bergse Diepsluis rechtsaf te slaan, vervolgens direct weer rechts. De weg volgen en dan de eerste weg links, deze komt uit op een parkeerterrein. Vanuit zuidelijke richting over de Oesterdam direct na de Bergse Diepsluis linksaf en vervolgens de route zoals hierboven.

Toegang: Het gebied is vanaf de dijk goed te bekijken. Onderaan, bij genoemde parkeerterrein, heb je goed uitzicht op het karreveld. Er kan eventueel ook gekeken worden vanaf de Gortzakweg aan de oostzijde van het gebied.

Kenmerkende soorten: Een heel jaar door zijn er wel verschillende soorten meeuwen te noteren. Zomers volop broedende Kokmeeuwen en enkele Zwartkopmeeuwen en Visdieven. Verder verschillende soorten steltlopers en eenden. ’s Winters zitten er grote groepen ganzen en Smienten. Is een leuk, goed te overzien gebied wat nog volop in ontwikkeling is.

Tekst: Leonard Ketting en Sjak de Kock

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers