vogelkijkgebied

Rumoirtschorren (Oosterschelde)

Kaart

Foto Rumoirtschorren (Oosterschelde)

Beschrijving: Voordat er bedijking in dit gedeelte van Sint-Philipsland plaatsvond lag er een groot schorrengebied genaamd "Schorren van Rumoirt en Nicke". In dit gebied hebben zeker drie stelbergen gelegen. Dit is een kunstmatig verhoogd gedeelte waarop de schaapherder zich tijdens hoog water kon terugtrekken met zijn schapen. In zo'n stelberg ligt soms ook een drinkput, dat heet dan een 'hollestelle'. In 1847 vond de bedijking van Anna Jacobapolder plaats. Uiteindelijk is aan het noordelijke gedeelte een strook schorren overgebleven. Daar ligt de laatst overgebleven buitendijkse stelberg.

Ligging: De Rumoirtschorren bevinden zich aan de noordzijde van het eiland Sint-Philipsland. Rijdt, komend zowel vanaf de Philipsdam (N257) als vanuit de richting Steenbergen (N257), richting het dorp Sint-Philpsland en sla na ongeveer 200 meter (nog voor het industrieterrein van Sint-Philipsland) rechtsaf de Lange Kruisweg in. Steek, komend vanaf Tholen over de Krabbenkreekdam (N656), rechtdoor de kruising over. Je komt nu ook op de Lange Kruisweg. Als deze helemaal uitgereden wordt kom je vanzelf bij de zeedijk uit. Er kan dan tot aan de het voormalige veer Anna Jacoba/Zijpe onderlangs de zeedijk gereden worden en komt dan automatisch weer op de rijksweg. Sla hier dan linksaf en kijk dan eens rechts en links buitendijks. Hier bevinden zich ook nog wel eens leuke vogelsoorten.

Toegang: Het gehele schorrengebied is beschermd gebied en niet toegankelijk. Er bevindt zich, als u bovenstaande routebeschrijving volgt, halverwege de route langs de dijk een kort gedeelte waar met de auto buitendijks gereden kan worden. Dit is een van de betere punten om vogels te bekijken.

Kenmerkende soorten: Het hele jaar door zijn er wel verschillende soorten steltlopers zoals Zilverplevier, Rosse Grutto en Steenloper aanwezig. Verder verschillende soorten ganzen en eenden. Kleine Zilverreigers worden hier bijna altijd wel gezien. Zomers kun je er regelmatig jagende Bruine Kiekendieven vinden. Let wel even op de waterstand: bij laag getijde vallen de slikken droog.

Tekst: Leonard Ketting en Sjak de Kock

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers