vogelkijkgebied

Rattekaai (Oosterschelde)

Kaart

Foto Rattekaai (Oosterschelde)

Beschrijving: Het gebied bestaat uit een schor- en slikgebied. Met daartussen een dichtgeslibde haven met een nog aanwezig ‘muralt-muurtje’. Het is een fourageergebied voor steltlopers en eenden. Met laag hoogwater verzamelen zich grote aantallen steltlopers tegen het schor. Met springtij vliegen de vogels naar het Markiezaat. Het schorrengebied is ongeveer 100 hectare groot. Vanaf de dijk is een groter slikgebied te overzien. De uitgestrektheid en rust zijn noemenswaardige kenmerken. Recent is voor het schor van Rattekaai een oeververdediging van basaltblokken aangelegd om het voor verdere afslag te behoeden.

Ligging: Het gebied is gelegen aan de Oosterschelde langs de Eerste en Tweede Bathpolder. Het is te bereiken door op de lus van de afrit van de A58, afslag Tholen/Krabbendijke, linksaf de smalle weg in noordelijke richting te nemen (Lindeweg).

Toegang: De Lindeweg leidt naar het dichtgeslibde landbouwhaventje. Vandaar is het gebied goed te overzien. Schor en slik zijn niet toegankelijk.

Kenmerkende soorten: De aan het intergetijdegebied gebonden soorten als Tureluur, Kluut, Wulp, Rosse Grutto en Bonte Strandloper komen hier voor. Soms ook vele duizenden Kanoeten en honderden Zilverplevieren. Tureluur ook als broedvogel. Verder diverse eendensoorten als Pijlstaart, Wintertaling, Smient. Tevens Grauwe Gans en Rotgans. Ook Kleine Zilverreiger. Het schor fungeert ’s winters ook als slaapplaats voor de Blauwe Kiekendief. Soms is de Velduil aanwezig en doorgaans verblijven er twee Slechtvalken.

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 31-05-2012

gratis website tellers