vogelkijkgebied

Rammekenshoek (Walcheren)

Kaart

Foto Rammekenshoek (Walcheren)

Beschrijving: Rammekenshoek dankt zijn naam aan het voormalige fort Rammekens. Het tussen 1547 en 1557 gebouwde fort is het oudste zeefort van West Europa en diende destijds om de havens van Middelburg en Antwerpen te beschermen en als ankerplaats voor schepen van de VOC. In 1810 werd het zeefort door Napoleontische troepen voorzien van kazematten. Het fort heeft thans geen open verbinding meer met de zee. De huidige fortgracht is omzoomd door brede rietkragen. Het voormalige fort grenst aan een uitgestrekt bos- en krekengebied (96 hectare). De kreken in het gebied zijn ontstaan na dijkbombardementen door de geallieerden in 1944. Het grootste deel van het natuurgebied is beplant met gevarieerd loofbos en struiken. In het centrale gedeelte bevindt zich een open, met gras en heggen begroeit deel. Recent zijn aan de westzijde van het gebied veel bomen gekapt, waardoor een halfopen parklandschap is ontstaan. Daarnaast is in 2005 7 hectare nieuwe natuur aangelegd (“de weitjes”); in de diepere delen komt tien centimeter zout water te staan, een peil dat in vier jaar wordt opgevoerd tot veertig centimeter. Deze uitbreiding van natuurgebied Rammekens maakt deel uit van de natuurcompensatie na de tweede verdieping van de Westerschelde. Buitendijks, aan de zuidzijde van het krekengebied bevindt zich een slikstrandje en een in 2000 aangelegd natuurgebiedje (slufter met lage duintjes) van ongeveer tien hectare.

Ligging: Rammekenshoek is gelegen aan de zuidzijde van Walcheren, direct achter de Westerscheldedijk, ten oosten van het dorpje Ritthem nabij Vlissingen. Het gebied is als volgt te bereiken: neem komend vanaf de A58 ter hoogte van Souburg de afslag Ritthem. Op de Ritthemsestraat neemt u de tweede afslag Ritthem en gaat u direct daarna linksaf de Rammekensweg op. Vervolgens kunt u de borden ‘Fort Rammekens’ volgen. Vanaf de (kleine) parkeerplaats bij het fort liggen alle interessante gebieden (fort, kreken, strandje, Sloehaven) op loopafstand.

Toegang: Een groot deel van het gebied is vrij toegankelijk. Het bos- en krekengebied is een fraai wandelgebied en ruim voorzien van wandelpaden. Aan alle zijden van het gebied zijn toegangspaden te vinden. Aan de westzijde bevindt zich een gluurmuur. De kreken zijn echter ook van vele andere punten goed te overzien, onder andere vanaf de zeedijk aan de zuidzijde. Het fort is in het zomerhalfjaar van Pasen tot eind oktober te bezichtigen. Een toegangskaartje kost 2,50 euro.

Kenmerkende soorten: Het gebied kent een gevarieerde broedvogelbevolking. Kenmerkende soorten zijn Aalscholver (sinds 2006 een kleine kolonie), Bruine Kiekendief, Buizerd, Dodaars en Slobeend en soms Wielewaal. Buiten de broedtijd overwinteren er vooral veel watervogels zoals Smienten, duikeenden en Waterrallen. In het gebied bevindt zich een slaapplaats van Kleine Zilverreigers. In de Slufter en op het strandje zijn steltlopers, sterns, meeuwen en Aalscholvers te vinden.

Tekst: Jaco Walhout

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers