vogelkijkgebied

Rammegors (Tholen en St. Philipsland)

Kaart

Foto Rammegors (Tholen en St. Philipsland)

Beschrijving: Het Rammegors is in 1971 ontstaan door de aanleg van de verbinding Sint-Philipsland/eiland Tholen. Het gebied was eerst bedoeld als speciedepot. Dit duurde niet lang en tien jaar later werden in dit gebied een schitterende flora en fauna ontdekt. De toenmalige gemeente Sint-Philipsland bestempelde in 1984 hun gedeelte van het gebied als natuurgebied, maar dit werd door een rechtzaak weer ongedaan gemaakt. De gemeente Tholen deed dit met haar gedeelte in 1989, ook dit werd een rechtzaak maar werd gewonnen. Uiteindelijk werd het in 1991 natuurgebied en in 1992 werd het gebied overdragen aan Staatsbosbeheer. Het gebied wordt als het ware in drie gedeelten beheerd. Een deel is verruigd en bestaat hoofdzakelijk uit vlier en wilgenbos. Het middelste gedeelte wordt open gehouden door zo’n 40 Shetlandpony’s. Het laatste gedeelte is hoofdzakelijk rietland. Er zijn plannen om in de Krabbenkreekdam, de dam die langs het Rammegors loopt, een doorlaat te maken zodat er weer een soort van getijde stroom in het gebied zou komen. Dit is omdat in de loop der jaren het gebied van zout naar zoet gegaan is. Geld en toekomst zullen die uitwijzen.

Ligging: Het Rammegors ligt ten oosten van de Krabbenkreekdam (N656), de verbinding tussen Tholen en Sint-Philipsland. Het gebied is te bereiken via de parallelweg van de N656, hier kan ook worden geparkeerd. Deze is vanuit de richting Philipsdam/Steenbergen (N257) te bereiken door direct na het oprijden van de N656 de ventweg te nemen. Neem, komend van de richting Oud-Vossemeer (N656) of Sint-Annaland (N658), de Krabbenkreekweg (N656) richting Sint-Philipsland. Bij het oprijden van deze weg gelijk rechts afslaan (bij de carpoolplek), men komt nu ook op de parallelweg. Om bij de vogelkijkhut te komen dient geparkeerd te worden op de Zeedijk aan de zuidoostzijde van het gebied. Neem hiervoor op de ventweg de afslag net ten zuiden van de dam en rijdt onderlangs de Zeedijk tot waar de weg de dijk op gaat. Hier parkeren bij een wit hek. .

Toegang: In het gebied staat een vogelkijkhut ('De Steltkluut'). De hut is te bereiken door te parkeren bovenop de dijk bij het witte hek (zie hierboven). Door het toegangshek gaan. Hier kan de dijk opgelopen worden, of onderlangs de dijk, loop dan richting het Schelde-Rijnkanaal. In de bocht van de dijk staat onderaan de vogelhut. Overigens valt vanaf de dijk meer te zien dan vanuit de vogelkijkhut. De wandelroute start op dezelfde plaats. De vogelhut is onderdeel van de wandelroute. Deze route loopt gedeeltelijk langs het gebied en een stukje door het gebied. Verder kan er vanaf de ventweg, aan de westzijde, gekeken worden, halverwege staat een picknicktafel.

Kenmerkende soorten: Doordat het gebied eigenlijk uit drie delen bestaat heb je ook verschillende soorten vogels. Vooral rond het gebied waar de vogelhut staat zitten een jaar rond allerlei eenden en zwanen. In het voorjaar en najaar trekt dit gedeelte verschillende soorten steltlopers aan. Het rietland is het broedgebied van de Bruine Kiekendief. Met wat geluk tegen het schemer nog een Roerdomp of Ransuilen. Verder komen er verschillende soorten (riet)zangers/zangvogels voor.

Tekst: Leonard Ketting en Sjak de Kock

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers