vogelkijkgebied

Paulinaschor (Westerschelde)

Kaart

Foto Paulinaschor (Westerschelde)

Beschrijving: Een restant van het eens zo grote schorrengebied waar vooral in de winter en in de trektijd veel vogels komen foerageren op het slik en rusten in het schor.

Ligging: Aan de Westerschelde tussen Hoofdplaat en Terneuzen.

Toegang: Het Paulinaschor is niet toegankelijk maar goed te overzien vanaf de zeedijk die aan de zuidzijde van het gebied ligt. Er zijn drie dijkovergangen die als uitkijkpunt kunnen fungeren.

Kenmerkende soorten: Je kunt er veel eenden (onder andere Pijlstaart en Smient) en steltlopers zien. Eind april, begin mei, komen hier honderden Regenwulpen slapen en in de winter foerageren er op het slik IJslandse Grutto’s. Net voorbij het paalhoofd aan de westzijde van het gebied slapen dan Blauwe Kiekendieven. Gedurende de trektijd ook regelmatig zangvogels op de dijk en soms in het schor een Velduil of een zangpost van de Graszanger.

Tekst: Henk Castelijns en Alex Wieland

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers