vogelkijkgebied

Otheensche Kreek, Gat van Pinte (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Otheensche Kreek, Gat van Pinte (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Het terrein is ongeveer 60 hectare groot en bestaat uit open grasland met rietvelden en water met name de Otheense Kreek, Gat van Pinte en enkele plasjes die een aantal jaren geleden zijn aangelegd. Er staan enkele hoge bomen en enkele bosjes met struiken. Het is dus nog een jong en gevarieerd gebied dat nog in ontwikkeling is. Het gebied wordt begraasd door runderen. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer.

Ligging: Het gebied is gelegen ten zuiden van Terneuzen en grenst aan het gebied het Eiland van de Meijer. Het is het best bereikbaar via de Groeneweg. U komt daar door van Terneuzen naar Zaamslag te rijden. Net voor Zaamslag neemt u op de rotonde de 1e afslag en volgt u 500 meter de parallelweg richting Terneuzen. Als u niet verder kunt gaat u linksaf de Groeneweg op. Na een kilometer meter vindt u aan de rechterzijde van de weg het gebied. Er is daar een mogelijkheid om te parkeren.

Toegang: Het gebied is te voet vrij toegankelijk. Na regenachtig weer kan het er drassig zijn en is het aan te raden laarzen aan te doen. Omdat het gebied begraasd wordt door runderen en er enkele weidevogels broeden die het overal al moeilijk hebben het verzoek het gebied niet met honden te betreden.

Kenmerkende soorten: Omdat hier redelijk wat rietvelden aanwezig zijn vindt u vooral de daarbij te verwachten soorten als Blauwborst, Rietzanger, Rietgors, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger, Waterral, Meerkoet, Waterhoen, Bruine Kiekendief, Grote Canadese Gans, Slobeend, Krakeend, Kuifeend, Wilde Eend en Grauwe Gans. In de stukken met struikjes broeden Winterkoning, Grasmus, Heggenmus, Kneu, Zwartkop en Roodborsttapuit. Helaas lijkt het erop dat de Braamsluiper in 2011 niet meer in het gebied gebroed heeft. Enkele leuke waarnemingen zijn: Wielewaal, Roerdomp, Blauwe Kiekendief en Velduil. In de wintermaanden worden er regelmatig Baardmannen gezien.

Tekst: Bert van Broekhoven

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 15-03-2012

gratis website tellers