vogelkijkgebied

Otheensche Kreek, Eiland van de Meijer (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Otheensche Kreek, Eiland van de Meijer (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Het terrein is ongeveer 30 hectare groot en bestaat uit open grasland met daarop enkele oudere bomen (langs de kreek) en jonge opgaande bomen en struiken. Het is blijkbaar de bedoeling dat zich hier een kleibos gaat ontwikkelen. Het is een gevarieerd gebied dat aan de noordkant wordt begrensd door de Otheensche Kreek en aan de zuidkant door de Bron. Er is veel water in de buurt. Dit terrein is in beheer bij Staatsbosbeheer.

Ligging: Het gebied is gelegen ten zuiden van Terneuzen in de buurt van Spui. Het is te bereiken door bij het ziekenhuis (De Honte) van Terneuzen aan de Wielingenlaan richting gehucht Spui te rijden en dan de 1e weg links (Kraagdijk) te nemen. Aan de rechtse kant vind u na 50 meter een zandweggetje dat toegang verschaft tot het gebied. Er is nauwelijks parkeergelegenheid.

Toegang: Het gebied is te voet vrij toegankelijk. Jammer genoeg worden hier regelmatig honden uitgelaten die dan doordat ze loslopen zeker in het broedseizoen voor de nodige verstoring zorgen. Na regenachtig weer kan het er drassig zijn en is het aan te raden laarzen aan te doen.

Kenmerkende soorten: Omdat het een gevarieerd gebied is komen er ook redelijk wat soorten voor. In oktober en november tijdens de trek is het zien van 40 verschillende soorten hier geen uitzondering. In het gebied zie je altijd de foeragerende Huiszwaluwen die in Spui broeden. Territoria zijn er van onder andere Patrijs, Groene Specht, Grasmus, Blauwborst, Kleine Karekiet, Rietzanger, Waterral, Tjiftjaf, Winterkoning, Fazant, Roodborst en Zwartkop. Enkele leuke soorten die hier regelmatig gezien of gehoord worden zijn Roodborsttapuit, Spotvogel, Kleine Zilverreiger, Oeverloper, IJsvogel en het laatste jaar ook meerdere waarnemingen van de Graszanger.

Tekst: Bert van Broekhoven

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 15-03-2012

gratis website tellers