vogelkijkgebied

Oranjeboschpolder (Walcheren)

Kaart

Foto Oranjeboschpolder (Walcheren)

Beschrijving: Vanaf het ontstaan in de 14e eeuw was het gebied in gebruik als vroon. Dit is een open duingrasland omgeven door struwelen, waarbij het duingrasland vaak gebruikt werd als weide. Vanaf het eind van de 18e eeuw tot het begin van de 20e eeuw stond hier een hakhoutbos. In de 2e helft van de 20e eeuw was de Oranjeboschpolder in gebruik als bouwland. In 2004 is dit 14 hectare grote gebied opnieuw ingericht. Door het verplaatsen van grond zijn er hoogte verschillen gerealiseerd en is er een kleinschalig duinzoomlandschap ontstaan. Ook zijn er struwelen aangeplant en drinkpoelen gegraven die zich door regenwater vullen met zoetwater. In samenhang met het aangrenzende duin en bosgebied ontstaat een beeld van kleinschalig begraasd duinzoom landschap. Het gebied is in beheer bij de Stichting Het Zeeuwse Landschap die ook beheerder is van het aangrenzende, voormalig waterwingebied Oranjezon en de Beekshoekpolder.

Ligging: Het gebied is gelegen in het noorden van Walcheren aan de weg tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle. Aangrenzend aan het gebied liggen de duinen van het voormalig waterwingebied Oranjezon en de Beekshoekpolder.

Toegang: Dit relatief kleine gebied is niet toegankelijk maar goed te overzien vanaf de Koningin Emmaweg en de Vroonweg.

Kenmerkende soorten: In het grasland broeden onder meer weidevogels zoals Scholekster en Kievit. Ook de meer algemene vogelsoorten zijn aanwezig. Damherten vinden hier ook een geschikt foerageergebied en zijn dan ook regelmatig te zien.

Tekst: Frits Roest

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 11-04-2009

gratis website tellers