links

E-mail | Gebieden | Onderzoek | Persoonlijke sites | Vogelwerkgroepen | Waarnemingen

Deltanatuur - Website van Deltanatuur. Met informatie over nieuwe natuur in de Delta.

Ministerie van LNV - Gebiedendatabase - De Gebiedendatabase bevat alle informatie over de beschermde natuurgebieden van Nederland. De Natura 2000-gebieden, Wetlands en Beschermde Natuurmonumenten, Nationale parken, Nationale landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur.

Natuurbeheerplan Zeeland 2009 (PDF) - Het Natuurbeheerplan Zeeland 2009 toont de natuurgebieden en agrarische beheergebieden van de Zeeuwse Ecologische Hoofdstructuur.

Natuurkaart - Veel informatie over een groot aantal natuurgebieden in Nederland. De Natuurkaart is een gezamenlijk initiatief van Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, de 12 provinciale Landschappen, Museum Naturalis en het Goois Natuurreservaat.

Natuurmonumenten - De website van Natuurmonumenten bevat onder meer informatie over haar natuurgebieden in, onder andere, Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden. Klik in het submenu op 'Zeeland' dan wel 'Zuid-Holland'.

Nieuwe Natuur - Informatie over nieuwe natuurgebieden langs de kust van Nederland waaronder die in Zeeland en Zuid-Holland.

Schelde InformatieCentrum - De website van het Schelde InformatieCentrum bevat onder meer informatie over de natuurontwikkeling in het kader van het natuurcompensatieprogramma Verruiming Westerschelde. Klik hiervoor in het hoofdmenu op 'Dossiers' en vervolgens onder 'Tweede Verdieping' op 'Natuurcompensatie verruiming Westerschelde'.

Stichting Het Zeeuwse Landschap - Het Zeeuwse Landschap beheert een groot aantal natuurgebieden in Zeeland en organiseert regelmatig excursies in deze terreinen. Op de website is veel informatie te vinden over de verschillende gebieden .

Vogel onderzoek in Saeftinghe - Informatie over het Verdronken Land van Saeftinghe. Met onder andere informatie over het gebied, foto's en resultaten van tellingen uitgevoerd door de leden van de vogelwerkgroep van De Steltkluut.

Vogelkijkhut.nl - Van de makers van Waarneming.nl. Klik op het tabblad 'Locatie' en selecteer vervolgens de gewenste locatie.

Vogelringstation Nebularia - Met onder meer informatie en resultaten van vinkenbaan Westenschouwen.

Vogelringstation Saeftinghe - Website van VRS Saeftinghe.

VVV Zeeland - Overzicht natuurgebieden in Zeeland - Uitgebreid overzicht van de Zeeuwse natuurgebieden op de website van VVV Zeeland. Met informatie over het gebied, praktische informatie en ligging van elk gebied. Met kaart en mogelijkheid tot selectie op type gebied.

Wikipedia - Ook Wikipedia bevat beschrijvingen van enkele Zeeuwse natuurgebieden.

gratis website tellers