vogelkijkgebied

Inlagen Noord-Beveland, Vlietepolder (Noord-Beveland)

Kaart

Beschrijving: Inlaag gelegen aan de rand van de Oosterschelde. Bestaat voor het grootste deel uit veenmosrietland.

Zie verder: Inlagen Noord-Beveland

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving: 18-04-2009

gratis website tellers