vogelkijkgebied

Hooge Platen (Westerschelde)

Kaart

Foto Hooge Platen (Westerschelde)

Beschrijving: De Hooge Platen is een intergetijdegebied en wordt gevormd door 1800 hectare zand- en slikplaten nabij de monding van de Westerschelde. Met vloed loopt het gebied grotendeels onder. Ter hoogte van de boeien VHF 8 en VHF10 ligt De Bol. Dit deel van de plaat blijft ook tijdens hoogwater droog en wordt gevormd door lage duintjes en een lager gelegen jong schor. Het is in de zomermaanden het broedgebied voor verschillende soorten kustbroedvogels zoals sterns en plevieren. De ten oosten van De Bol gelegen kilometerslange slikplaten zijn als voedselgebied voor vogels van groot belang. In de slikbodem leven grote aantallen wormen, schelpdieren en kreeftachtigen, waar tienduizenden steltlopers voor hun voedsel van afhankelijk zijn. Bovendien trekken met opkomend water scholen jonge vis de platen op om zich te goed te doen aan het plantaardige en dierlijke plankton. De Westerschelde vervult de functie van kinderkamer voor zeevis en deze voedselbron blijft voor zeevogels niet onopgemerkt.

Ligging: In de monding van de Westerschelde tussen Breskens en Hoofdplaat. Het westelijk deel bevindt zich op korte afstand van de jachthaven van Breskens.

Toegang: De Hooge Platen is uitgezonderd van De Bol vrij toegankelijk, maar aan alle kanten omgeven door water en is dus alleen voor bootbezitters bereikbaar. Vanaf de zeedijk ter hoogte van Nummer Een, waar ook een observatiehut is geplaatst, is het gebied prima te overzien. De sterns zijn in april en mei met een noordelijke wind vanaf de wal te horen en de rustende zeehonden zijn tijdens laagwater bijna dagelijks waar te nemen. BELANGRIJK: De Bol is in de periode 15 april - 1 september voor het publiek gesloten vanwege de broedvogelfunctie. Dit is als zodanig aangegeven op de vaarkaarten. In het terrein is een seizoensbebording aangebracht.

Kenmerkende soorten: Naast Dwergsterns, Visdiefjes en Grote Sterns broeden er Kokmeeuwen, Strandplevieren en Kluten. Steltlopers, meeuwen en eenden bezoeken het gebied om er voedsel te zoeken, om met hoogwater er te rusten of om er te ruien. In de wintermaanden fungeert De Bol als slaapplaats voor Grauwe Ganzen, rietganzen en Kolganzen.

Tekst: Fred Schenk

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers