vogelkijkgebied

Het Groote Gat, Oostburg (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Het Groote Gat, Oostburg (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Een waterrijk gebied met brak water, waar verlanding plaatsvindt door uitbreiding van het rietoppervlak. Aan de oevers laaggelegen weilanden en aan de zuidzijde ook hoger gelegen beweid grasland. Het Groote Gat is een (gegraven) restant van de Brugse Vaart. Tussen 1501 en 1505 is deze gegraven op initiatief van de stad Brugge om de verzanding van het Zwin tegen te gaan en scheepvaart in de richting van de Braakman mogelijk te maken. Op beide terreinen werd het geen succes. In 1652 werd de sterk verlande vaart afgedamd bij de Grooten Dam, de huidige begrenzing van Het Groote Gat in het westen. In 2010 zijn aan de zuidzijde werkzaamheden uitgevoerd in verband met de Staats-Spaanse Linies, waardoor het Fort Nijevelt en de Redoute Spek en Brood weer zichtbaar zijn in het landschap.

Ligging: Het Groote Gat ligt aan de zuidelijke dorpsrand van Oostburg. Rijdt u van Oostburg over de Philipsweg richting Waterlandkerkje dan ziet u na ongeveer een kilometer de werkschuur van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Daar kunt u parkeren en vanaf de Kaas en Broodsedijk in zuidelijke richting een groot deel overzien. Als u nog bijna een kilometer verder rijdt en rechtsaf slaat (is eerste weg rechts) komt u aan de zuidzijde op de Nieveltweg (LET OP: eenrichtingsverkeer), met de toegang tot vogelkijkhut.

Toegang: Het gebied is niet vrij toegankelijk. Vanaf de hoger gelegen Kaas en Broodsedijk is een groot deel goed te overzien. Let er op dat u in zuidelijke richting moet kijken. Vanaf de Nieuveltweg kunt alleen waarnemingen doen in het hoger gelegen weiland. Aan deze weg bevindt zich wel het klaphek dat toegang geeft tot de vogelkijkhut De Marolle, met uitzicht over het water in oostelijke richting. Het pad erheen gaat deels langs, deels door het riet.

Kenmerkende soorten: De meest gangbare soorten ganzen, eenden en diverse water-, weide- en rietvogels.

Tekst: Herman van de Voorde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 13-01-2012

gratis website tellers