vogelkijkgebied

Groot Eiland (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Groot Eiland (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Oorspronkelijk een wijds schorren- en sliklandschap met daartussen nog grote stukken van de oude verzilte veenmossen (moeren) op de grens van Hulst en Axel. Het schorrengebied gelegen rond het huidige eiland werd in de jaren tussen 1645 en 1845 opnieuw ingepolderd. Hierdoor verdween de open verbinding met de Westerschelde.

Ligging: Het gebied ligt ten westen van Hulst. Te bereiken: vanuit Hulst volg richting Axel. Na kruispunt Absdaalseweg-N290 meteeen de 1e weg rechts (Hoge Weg). Als u deze volgt komt u vanzelf bij het Groot Eiland. Neem rechtsaf de 8e Verkorting, Havikdijk, Klein Cambrondijk, Sasdijk, Nieuwe Zeedijk en Hoge Weg. Vanuit Terneuzen: neem de provinciale weg richting Hulst. Bij de rotonde, waar u linksaf naar Vogelwaarde en Hengstdijk kunt gaan, neemt u rechts de Sasdijkweg. Volg deze tot Luntershoek. Neem daarna de Nieuwe Zeedijk. Aan uw linkerkant ligt de kreek van het Groot Eiland. Vervolgens volgt u de Hoge Weg, de 8e Verkorting, Havikdijk, Klein Cambrondijk en de Sasdijk.

Toegang: Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar is van alle kanten goed te overzien vanaf de dijken. Vanaf de 8e Verkorting kunt u beide kreken goed overzien. In maart 2011 is een observatiehut geplaatst aan de zuidkant van het gebied (bereikbaar vanaf de Hoge Weg). U hebt dan een mooi overzicht over de kreek. Tevens is er een wandelroute gerealiseerd van ongeveer 45 minuten. Deze vangt aan ook weer bij de Hoge Weg en voert langs de kreek.

Kenmerkende soorten: Op de kreken hebt u de mogelijkheid een aantal eendensoorten te zien, zoals Slobeend, Kuifeend, Krakeend en Smient. Ook kunt u de duikers zoals Fuut en Dodaars aantreffen. Op het Plaatje in het bos is een broedkolonie van de Blauwe Reiger gevestigd. Regelmatig is ook de Grote Zilverreiger en de Lepelaar te zien. In de zomer voeren Visdiefjes duikvluchten uit boven de kreek. Langs de Hoge Weg ziet u regelmatig de Roodborsttapuit op een weidepaaltje zitten. De Bruine Kiekendief en in de winter de Blauwe Kiekendief ziet u regelmatig boven de rietvelden zweven. Tijdens de winterperiode wordt het Groot Eiland bezocht door honderden Grauwe Ganzen en Kolganzen. De Canadese Gans broedt hier in de rietkragen. Steltlopers zoals Grutto, Wulp en Kluut lopen langs de oevers van de kreken. Rondom de bossen met populieren jagen Torenvalk, Boomvalk en Buizerd. Een enkele keer is de Roerdomp te zien aan de kreek die langs de Hoge weg ligt. De laatste tijd is het ook mogelijk een roedel Reeën te zien. Er verblijven zo'n 80 exemplaren op en rondom het Groot Eiland.

Tekst: Ron d'Hondt

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 18-02-2012

gratis website tellers