vogelkijkgebieden

De Delta is een van de vogelrijkste gedeeltes van Nederland en we vinden er diverse interessante vogelkijkgebieden. Hier wordt een aantal van deze gebieden beschreven door vogelaars uit de regio. Kies hieronder eerst een "eiland" of bekken en vervolgens een gebied. Of kies een gebied op de kaart.

Per vogelkijkgebied wordt een algemene beschrijving gegeven, informatie over ligging en toegangelijkheid en een kort overzicht van de kenmerkende soorten. Tevens wordt elk gebied aangeduid op een kaartje.

gratis website tellers