vogelkijkgebied

Erasmusbos/De Knokkert (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Erasmusbos/De Knokkert (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Een in 1971 aangelegd 12 hectare groot bosgebied met aanliggende lage natte weilanden rond de oude hoeve van David Erasmus, is eigendom van Staatsbosbeheer. Dit in totaal 27 hectare groot gebied heeft de status natuurgebied en het bevindt zich in de 223 hectare grote Strijdersgatpolder. Deze is ingepolderd in 1415 en het is de bedoeling dat deze ooit in zijn geheel natuurgebied wordt. Het van oorsprong in het toenmalige beleid van Staatsbosbeheer passende productiebos is opgedeeld in percelen met Populier, Beuk, Es, Esdoorn, Grauwe abeel en Els met randen bestaande uit onder andere Meidoorn, Sleedoorn, Vlier en Braam. Men treft er nog de oorspronkelijke hoger gelegen weide met populierenbeplanting aan en oude stukken uitgegroeide meidoornhaag. De vroeger bij ieder boerderij aanwezige geriefhoutbosjes (essenhakhout) zijn nog aanwezig met oude essenstobben en de bijbehorende bijzondere en beschermde mosbegroeiing. Het gebied was tot voor enkele tientallen jaren het leefgebied van de Boomkikker en verspreid treft men oude veedrinkputten en nieuwe poelen aan. Belangrijk is ook te melden dat door heel de Strijdergatpolder de zeldzame Kamsalamander voorkomt.

Ligging: Het Erasmusbos ligt ten noorden van de provinciale weg Breskens-Sluis, in de Strijdersgatpolder tussen de dorpen Cadzand, Zuidzande en Nieuwvliet. Vanuit Breskens rijdt u richting Sluis, vanuit Sluis dus richting Cadzand en vanuit Oostburg eerst richting Cadzand en vervolgens gaat u rechtsaf richting Nieuwvliet. Bij een rotonde neemt u de afslag 'Natuurreservaat Knokkert' en u rijdt daarna linksaanhoudend de Knokkertweg op. Na ongeveer één kilometer over de Knokkertweg gereden te hebben treft u aan uw linkerkant het Erasmusbos met de parkeerplaats.

Toegang: Het gebied is vrij toegankelijk op de paden. Met zijn beperkte omvang loopt u niet het risico in het bos te verdwalen. Er loopt door het bos ook een fietspad van de Knokkertweg richting Vierhonderdpolderdijk. Via dit pad komt u midden in de Strijdersgatpolder en u hebt een prachtig uitzicht over het gebied.

Kenmerkende soorten: Er komen in het bos diverse kleine zangvogels voor. Men treft er de Ransuil en de Buizerd. Ook de Groene Specht en Grote Bonte Specht. Het is slaapplaats voor Houtduif, Kauw en Kraai. In de winter kan men er met periodes het prachtige vliegspel aanschouwen van honderden verzamelde kraaiachtigen, speciaal in de avondzon. In de aanpalende weilanden treft u de meest gangbare soorten eenden en diverse water-, weide- en rietvogels. In de rietkraag broedt de Bruine Kiekendief.

Tekst: Luc van Beijsterveldt

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers