vogelkijkgebied

De Poel, Ganzenreservaat (Zuid-Beveland)

Kaart

Foto De Poel, Ganzenreservaat (Zuid-Beveland)

Beschrijving: Voormalig oudlandgebied gekenmerkt door hollebollige kleinschalige graslandpercelen. In de laagten blijft water staan, met name in de winter. Het is van oudsher een belangrijk fourageergebied voor met name de Kolgans.

Ligging: Het is gelegen ten noorden van Nisse tussen Deeweg en Noordweg. Het gehucht Sinoutskerke ligt in de noordoosthoek.

Toegang: Het gebied is volledig door verharde landbouwweggetjes omsloten. Aan de zuidwestzijde is via de Thijshoekwegeling de mogelijkheid het gebied ‘in te dringen’.

Kenmerkende soorten: Vooral van belang als fourageergebied voor ganzen in de winterperiode, met name Kolgans, soms Brandgans en zelfs de Roodhalsgans is er gezien. 's Winters altijd Buizerd. Broedgebied voor weidevogels als Tureluur, Grutto en Veldleeuwerik. Ook Roodborsttapuit en soms Kwartel. Op doortrek soms Grauwe Klauwier, Grauwe Kiekendief of Zwarte Ooievaar.

Tekst: Wim de Wilde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers