vogelkijkgebied

De Groese Duintjes (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto De Groese Duintjes (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: De Groese Duintjes liggen bij het strand van Groede, ingeklemd tussen duinen en een zeedijk. Het gebied is een inlaag met duinstruweel en in de natte delen dicht struikgewas en riet. Er liggen diverse veedrinkputten. In het midden bevinden zich twee restaurants, met daarlangs ook het pad naar de duinovergang en parkeergelegenheid.

Ligging: Vlak bij het strand van Groede en te bereiken vanaf Groede richting strand. Men kan om het gebied heen fietsen of wandelen. Er ligt een wandelpad/fietspad onder langs het duin en over het duin. Westelijk van het gebied ligt de Clethemspolder, een recent ingericht natuurgebied met kunstmatige duinen en kreken.

Toegang: De Groese Duintjes is niet vrij toegankelijk. Soms wordt er een excursie gehouden door de natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje, die het in beheer heeft. De Clethemspolder is vrij te betreden op de aangegeven route. Het gebied wordt door Stichting Het Zeeuwse Landschap beheerd.

Kenmerkende soorten: Er komen heel wat kleine zangvogels voor. Enkele bijzonderheden zijn Sprinkhaanzanger, Cetti’s Zanger en Nachtegaal. Ook is bijna elk jaar het gerinkel van de Dodaars te horen.

Tekst: Petrus van ’t Westeinde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 04-05-2010

gratis website tellers