vogelkijkgebied

De Blikken (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto De Blikken (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: De Blikken is ontstaan rond 1600 door inundatie. Het is lange tijd als weiland in gebruik geweest en een deel ervan was met Canadese Populieren ingeplant. In 1995 is het gebied ingericht als natuurgebied. De bomen zijn gekapt en oude geulen van vroeger zijn weer uitgegraven waardoor er een mozaïek van water, weiland en eilandjes is ontstaan. Daarna is het in beheer gekomen bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. In 2003 is er nog eens 11 hectare bij gekomen.

Ligging: De Blikken is gelegen aan de westkant van de N58 (Schoondijke-Oostburg), tussen Scherpbier en de Marolleput aan de Ringdijk.

Toegang: Het gebied is niet toegankelijk, uitgezonderd het pad naar de vogelkijkhut. De vorige vogelkijkhut is helaas eind januari 2012 in brand gestoken. Afgelopen zomer is een nieuwe hut geplaatst. Deze staat 2 meter verder het gebied in dan de vorige. Verder is het gebied goed te overzien vanaf de Ringdijk.

Kenmerkende soorten: Het hele jaar door is het gebied interessant voor vogels. In het voorjaar is De Blikken goed voor doortrekkende Steltlopers, waaronder toch regelmatig een zeldzaamheid. Broedvogels voor De Blikken zijn weidevogels zoals Grutto, Kievit, Zomertaling, Wintertaling, maar ook Kokmeeuw, Kluut, Geoorde Fuut, Kleine Plevier en Brandgans. In de herfst weer veel doortrekkende soorten en in zachte winters veel Smienten, Goudplevieren, Kieviten en een klein aantal IJslandse Grutto’s. In de winter zitten er veel Kolganzen, Brandganzen en Grauwe Ganzen. Maar ook Slechtvalk en Buizerd zijn zeker te zien en soms een Smelleken of Blauwe Kiekendief. ‘s Avonds maken veel vogels gebruik van De Blikken om er de nacht door te brengen en vooral in de winter als de ganzen er massaal gebruik van maken is dit een prachtig schouwspel.

Tekst: Jaap Poortvliet

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 13-01-2013

gratis website tellers