copyright

Op alle teksten en afbeeldingen op deze website rust auteursrecht. De beschrijvingen van de vogelkijkgebieden zijn opgesteld door diverse personen. Overname van deze teksten is alleen toegestaan met expliciete toestemming van de betreffende auteurs. De rechten van de foto's berusten bij de verschillende fotografen.

Voor het weergeven van de kaartjes wordt gebruikt gemaakt van Google Maps. Google staat dit gebruik toe voor niet-commerciële websites. Voor het afspelen van de geluidsfragmenten wordt gebruik gemaakt van de JW FLV Media Player.

gratis website tellers