vogelkijkgebied

Brouwersdam, zeezijde (Schouwen Duiveland)

Kaart

Beschrijving: De Brouwersdam is een onderdeel van de Deltawerken. De dam werd gebouwd tussen 1962 en 1971. Met bijna 7 kilometer lengte is het één van de langste dammen. Het dijklichaam aan de zeezijde bestaat voor een groot deel uit asfalt. Aan de zeezijde ligt een secundaire weg. Het centrale deel heeft aan de zeezijde een klein duincomplex met daarvoor een strand. Vrijwel de gehele lengte van de dam en de zee ervoor wordt bijna jaarrond druk bezocht door (water)recreanten. Surfers, kitesurfers en kite-buggy’s met evenzovele caravans en campers zorgen er voor een drukke bedoening. Dicht bij de Schouwse kant bevindt zich een doorlaatmiddel. Hier wordt zoveel mogelijk zeewater uitgewisseld met Grevelingenwater.

Ligging: De Brouwersdam vormt de verbinding tussen Schouwen en Goeree. De zeezijde is een prima plaats om kust- en zeevogels te bekijken. Dit kan zelfs goed vanuit de auto omdat deze tot aan de rand van de dam kan rijden.

Toegang: De secundaire weg aan de zeezijde is zowel vanaf Schouwen als Goeree te bereiken door af te slaan van de N57 en de borden "Noordzeestrand" te volgen. Ook midden op de Brouwersdam bevindt zich een dergelijke afslag.

Kenmerkende soorten: Het winterhalfjaar biedt de meeste kans op leuk vogelen. In het zomerseizoen is het simpelweg een drukte vanjewelste met recreanten. In het winterhalfjaar zijn op het zeewerende deel altijd Steenlopers, Paarse Strandlopers en Scholeksters fouragerend te zien. Meestal ook Zilverplevier, Drieteenstrandloper en Kanoet. De afgelopen jaren ook Bontbekplevier en onregelmatig zelfs overwinterende Strandplevieren. Grote Stern vrijwel jaarlijks overwinterend. Op zee meestal Roodkeelduiker, Fuut, Roodhalsfuut, Geoorde Fuut, Kuifduiker, Middelste Zaagbek, Brilduiker, IJseend, Zwarte Zeeeend en Eider. De laatste jaren regelmatig IJsduiker. Tijdens de voor- en najaarstrek kans op Jan-van-Gent, Grote Jager, Middelste Jager, Kleine Jager, Drieteenmeeuw, Dwergmeeuw, Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern en Zwarte Stern. Onregelmatig Zeekoet, Alk, Vorkstaartmeeuw, Grote Burgemeester. Iets ten zuidwesten van het doorlaatmiddel staat een meetpaal in zee. Daarop regelmatig Aalscholvers en Slechtvalk rustend. Bij het doorlaatmiddel regelmatig Gewone- en Grijze Zeehonden.

Tekst: Ted Sluijter

Laatste wijziging beschrijving: 21-09-2009

gratis website tellers