vogelkijkgebied

Braakmangebied (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: De Braakman en omgeving is een afwisselend gebied met weilanden, akkers, bossen, kreken, schorren en slikken. Dit gebied vormde vroeger het stroomgebied van de Braakmangeul waar uitgestrekte slikken en schorren te vinden waren. Tot 1952 stond de Braakmangeul in open verbinding met de Westerschelde, daarna is deze rechtstreekse verbinding met de rivier verbroken en staan alleen de Paulinaschor en de Zandplaat nog onder directe invloed van de Westerschelde. Na het afsluiten van de Braakmangeul is het gebied sterk veranderd. De gronden die niet geschikt waren voor de landbouw zijn ingeplant met bos. De rest kreeg de bestemming landbouw en recreatie. In 2005-2006 is een deel van het bos in Braakman Noord geveld en zijn op voormalige landbouwgronden kreken en nieuwe bossen aangelegd. De grote variatie aan biotopen, de ligging direct langs de Westerschelde en de aanwezigheid van veel water staan garant voor veel soorten en hoge aantallen vogels. Vandaar dat het gebied altijd in de belangstelling heeft gestaan bij vogelaars en er veel zeldzaamheden zijn ontdekt. Tot heden zijn er in het Braakmangebied bijna 300 vogelsoorten vastgesteld, waaronder Roodkopklauwier, Siberische Gestreepte Strandloper, Gestreepte Strandloper, Brilstern, Grote Geelpootruiter, Vorkstaartplevier en Terekruiter. Zie verder onder de verschillende deelgebieden.

Ligging: Het gebied ligt in het midden van Zeeuws-Vlaanderen globaal tussen Biervliet, Hoek en Philippine. Het is goed te bereiken via de N61.

Toegang: In Braakman Noord zijn drie kijkschermen. Zowel in Braakman Noord als Zuid zijn diverse wandel- en fietsroutes. Zie verder de beschrijvingen bij de verschillende deelgebieden.

Kenmerkende soorten: Het Braakmangebied is het gehele jaar goed om vogels te kijken. In de winter en gedurende de trektijd verblijven er veel watervogels. In de zomer zijn de bossen en rietkragen goed voor zangvogels. De Braakmankreek zelf is in de zomermaanden door de intensieve recreatie wat minder in trek. De vele kleinere kreekjes in de omgeving zijn dan wel goed. Zie verder de beschrijvingen bij de verschillende deelgebieden.

Deelgebieden: Braakman NoordBraakman ZuidKoudepolder en LovenpolderMauritsfortSpaarbekkens

Tekst: Henk Castelijns en Alex Wieland

Laatste wijziging beschrijving: 21-04-2012

gratis website tellers