vogelkijkgebied

Braakmangebied, Spaarbekkens (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Braakmangebied, Spaarbekkens (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: De spaarbekkens van Evides zijn niet vrij toegankelijk! De vele watervogels die er zitten trekken roofvogels, zoals Slechtvalk, aan die vanaf de openbare weg zijn te zien. Tijdens de trek zijn er ook steltlopers en zwaluwen te zien. In het kleine inlaatbekken dat vanaf de zuidwestzijde is te overzien kunnen in het voorjaar leuke soorten zitten zoals Waterpieper en Temmincks Strandloper. Andere soorten die hier werden waargenomen zijn Zwarte Ooievaar, Krooneend en Steltkluut.

Zie verder: Braakmangebied

Tekst: Henk Castelijns en Alex Wieland

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 21-04-2012

gratis website tellers