vogelkijkgebied

Braakmangebied, Mauritsfort (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Braakmangebied, Mauritsfort (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Het Mauritsfort is gelegen aan de uiterste oostkant van het Braakmangebied. In de Tachtigjarige Oorlog was het fort een belangrijk verdedigingswerk.

Zie verder: Braakmangebied

Kenmerkende soorten: De kreek en de weilanden trekken vooral in het voorjaar de nodige vogels aan. Soorten als Zomertaling, Lepelaar en Purperreiger zijn hier ieder jaar te zien. Zoals op veel plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen broeden in het riet de nodige Blauwborsten, Rietzangers en Rietgorzen. Het bos is goed voor Ransuil en Bosuil en op het kreekje foerageren geregeld Kleine Zilverreigers en broedt de Dodaars.

Tekst: Henk Castelijns en Alex Wieland

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers