vogelkijkgebied

Braakmangebied, Koudepolder en Lovenpolder (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Braakmangebied, Koudepolder en Lovenpolder (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: De Koudepolder en Lovenpolder zijn landbouwgebieden met een aantal mooie kreken.

Zie verder: Braakmangebied

Ligging: Gelegen aan de oostzijde van de Braakmankreek.

Kenmerkende soorten: In deze polders verblijven gedurende de winter vaak grote groepen ganzen. In de rietkraag langs de kreken zijn diverse rietvogels te vinden, met in de Lovenpolder de grootste dichtheid aan Rietzangers in Zeeland. Bij de kreken in de Lovenpolder is 's winters vaak een Roerdomp aan te treffen. De boerenerven met knotbomen in beide polders zijn zeer goed voor Steenuilen en op de akkers zijn er nogal wat Patrijzen.

Tekst: Henk Castelijns en Alex Wieland

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 21-04-2012

gratis website tellers