vogelkijkgebied

Braakmangebied, Braakman Zuid (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Braakmangebied, Braakman Zuid (Oost Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: Dit gebied is gelegen ten zuiden van de N61. Er liggen een aantal bossen met daarin echte bosvogels die elders in Zeeland schaars zijn: Bosuil, Ransuil, Nachtegaal, Wielewaal, Kuifmees, Boomkruiper en Goudhaan. Het is een prima wandelgebied waar het gehele jaar door veel zangvogels te zien zijn. De aangrenzende weilanden zijn goed voor weidevogels en in het voorjaar en de winter voor foeragerende ganzen. Aan de Nonnetjesvijver, net ten zuiden van de N61, zijn diverse soorten eenden en steltlopers het hele jaar aanwezig. In de nazomer verblijven hier tientallen Lepelaars. De Spuikom in de Koninginnepolder is een kreekje met een hollebollig weiland en riet dat vooral landschappelijk bijzonder is. In de winter zitten er vaak enige Zwarte Ruiters.

Zie verder: Braakmangebied

Tekst: Henk Castelijns en Alex Wieland

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers