vogelkijkgebied

Baarzandsche Kreek (West Zeeuws-Vlaanderen)

Kaart

Foto Baarzandsche Kreek (West Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving: De Baarzandse Kreek is ontstaan door uitschuring van een oude watergang bij overstromingen in de Tachtigjarige Oorlog. De kreek is in 2002 uitgebaggerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap, die het gebied in beheer heeft.

Ligging: Langs de rijksweg tussen Schoondijke en Breskens. Te bereiken door voorbij Schoondijke de eerste afslag links te nemen en de parallelweg te volgen in noordelijke richting. Komende vanaf Breskens bij de rotonde de westelijke parallelweg te nemen richting Schoondijke.

Toegang: De kreek is afgesloten natuurgebied. Men heeft een goed overzicht over de kreek vanaf een soort steiger. De beste tijd om daar te kijken is ’s morgens voor 11 uur, omdat men naar het westen kijkt.

Kenmerkende soorten: Men kan er vele soorten eenden aantreffen, zoals Wilde Eend, Slobeend en Kuifeend en in voor- en najaar Tafeleend en Wintertaling. In het voorjaar ook Zomertaling. Verder nog vele andere watervogels, vooral in voor– en najaar Kleine Strandloper, Witgatje, Bosruiter, Kluut, Wulp, Kleine Zilverreiger en Lepelaar. Het gebied is ook een echt ganzengebied.

Tekst: Petrus van ’t Westeinde

Laatste wijziging beschrijving en/of foto: 29-05-2008

gratis website tellers